Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Ēdienkarte 10.- 12.kl.

edienkarte5 12

Skolas pulciņi

pulcini

IMG 20211117 105353Mums ticis viszilākais ezers,

Un rudākais rudzu lauks,

Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums,

Jo savu skaistāko zemi

Dievs ir atdevis mums.

(Laimonis Vāczemnieks)

 

Latvijas dzimšanas diena – 18. novembris ir visas valsts nozīmīgākie svētki.

Mums Latvija mīļa, jo šeit ir mūsu mājas. Šeit dzīvo mūsu ģimene un draugi.

Šajā svētku dienā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti un dāvāsim trīs darbus Latvijai – teiksim labus vārdus,

iedegsim svecīti sava nama logā un, lai kur mēs atrastos, 18.novembrī kopā dziedāsim valsts himnu.

Sveicam svētkos!

Grozījumi Rīgas 63. vidusskolas  2021.gada 27.augusta iekšējos noteikumos Nr.VS63-21-1-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu“

 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošanai “

113.1. apakšpunktu

Lasīt tālāk...

Saskaņā ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta lēmumu, informējam par mācību procesa norisi Rīgas 93.vidusskolā no 15.-17.novembrim:

1.-6. klašu skolēni mācās klātienē;
7.-12.klašu skolēni turpina mācības attālināti.

Mācības klātienē visiem atsāksies no 22.novembra.

Pagarinātā dienas grupa strādā līdz plkst.15.30, bet arī tikai klašu grupās.
16.novembris uz skolu jānāk 7. - 12.klašu skolēniem lai nodot testus.

 

Lai attālināto mācību laikā tiešsaistes stundas notiktu pēc iespējas pozitīvākā gaisotnē, lai tās būtu kvalitatīvas un ieguvēji būtu skolēni un priekšmeta skolotājs, skola izstrādājusi būtiskākos noteikumus, kas jāievēro tiešsaistes stundu laikā.

Telpas fons, stundas sākums

  • pirms pieslēdzies tiešsaistes stundai, padomā par savu telpas fonu – tā tu nodod ziņu par sevi klasesbiedriem un skolotājiem;
  • pieslēdzies stundai laikus, lai netraucētu stundas norisi un nenovēsrstu uzmanību no stundas tēmas.

Kamera un mikrofons

  • stundas laikā ieslēdz kameru, lai skolotājs un klasesbiedri var labāk ar tevi kontaktēties;
  • mikrofonu turi izslēgtu. To ieslēdz tikai pēc skolotāja lūguma.

Stundas laikā nenodarbojas ar blakuslietām

  • tiešsaistes stundu laikā skolēns nenodarbojas ar blakuslietān, bet piedalās mācību procesā;
  • tiešsaistes stundām ie tiesīgs pieslēgties klases audzinātājs un/vai skolas administrācijas pārstāvis.

Vērtējums par nepiedalīšanos stundā

  • ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā, neatbild uz skolotāja jautājumiem stundas laikā, saņem vērtējumu “n”;
  • ja skolēns attiecīgajā dienā nevar piedalīties tiešsaistes stundā vai veikt uzdevumus, vecāks par to ziņo klases audzinātājam.

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.

Lasīt tālāk...

 Uzņemšana notiek abas ēkās, gan Baltezera iela, 6, gan Pāles iela, 9

  • Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek visu mācību gadu.
  • Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteiktierodoties iestādē klātienē (Baltezera ielā, 6 vai Pāles ielā, 9).

1kl 1

27. 08.2021. iekšējie noteikumi Nr.VS63-21-1-nts

 Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu tika papildināti ar IV pantu par kārtību, kādā Skolā uzturas skolai nepiederošas personas.

Grozijumi

Skolas direktore

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2021. gada 27. augustā                                                                    Nr.VS63-21-1-nts

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu


Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 40.51. apakšpunktu

"IEKŠĒJIE NOTEIKUMI" - lasīt šeit

Zvanu saraksts

zvonok

Konsultācijas

konsultacijas

Pārbaudes darbi

depositphotos 217574190 stock illustration grunge check marks

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2