Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ar trešdienu, 10. jūniju, ir beigusies un valdība ir mazinājusi atsevišķus piesardzības pasākumus.

Veselības ministrija uzsver, ka ierobežojumu ievērošana ir būtiska, lai saslimšana ar Covid-19 nepieaugtu un arī turpmākajos mēnešos būtu iespējams mazināt drošības pasākumus.

Šodien (10.06.2020.) spēkā ir stājušies:

  1. 06.2020.MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai,
  2. Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likums https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums,
  3. Covid – 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums https://likumi.lv/ta/id/315287-covid-19-infekcijas-izplatibas-seku-parvaresanas-likums

Lasīt tālāk...

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem jānorāda Izglītības iestādes nosaukums sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

1

 40003658252  FRISTAR SIA

2

 40003419037  KafeServiss SIA

Ēdienkarte 1.- 4.kl.

 

edienkarte5 12

Ēdienkarte 5.- 9.kl.

edienkarte5 12

Ēdienkarte 10.- 12.kl.

edienkarte5 12

Zvanu saraksts

zvonok

Baltezera ielā 6

stundu 1

Pāles ielā 9

stundu 2

Konsultācijas

konsultacijas

Skolas pulciņi

pulcini